Công nghệ NANO và phụ gia nhiên liệu NANO

Ứng dụng công nghệ mới NANO nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất là vấn đề quan trọng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của TS.Minh Đường và KS.Trần Công Lý về ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam.

                                     Xem chi tiết tại đây.