Phát triển phần mềm

Công ty SAV là một trong những đơn vị sản xuất phần mềm tại Việt Nam thực hiện các dự án phát triển các giải pháp phần mềm trong nước cũng như gia công phần mềm cho đối tác nước ngoài. Dịch vụ bao gồm:

  • Phát triển các sản phẩm đóng gói
  • Phát triển phần mềm dựa trên thiết kế
  • Chuyển đổi hệ thống từ sang các hệ thống mã nguồn mới
  • Cài đặt và duy trì hệ thống
  • Cung cấp chuyên gia lập trình

Thị trường của chúng tôi: Nhật Bản, Hoa Kỳ.