Thiết kế website

Giải pháp công nghệ:

  • Xây dựng website trên công nghệ cổng thông tin điện tử SharePoint Portal của hãng Microsoft (.NET, SQL Server, IIS)
  • Xây dựng website trên công nghệ mã nguồn mở Joomla (PHP, MySQL, Apache)