Báo cáo kết quả Chương trình Quốc gia về NANO và Các quyết định sử dụng NANO

Đây là bài viết tóm tắt Báo cáo khảo nghiệm sử dụng phụ gia nhiên liệu Nano để tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải độc hại của các xe gắn động cơ Diesel.

Xem thêm báo cáo đầy đủ.

Sau khi có kết luận của Hội đồng nghiệm thu chính thức đề án, báo cáo tóm tắt đã được công bố đăng tải trên Tạp chí Hoạt động Khoa học, số tháng 12.2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm báo cáo đầy đủ Đề án CTMT Quốc Gia về Kết quả khảo nghiệm phụ gia tiết kiệm nhiên liệu Nano.

Một số hình ảnh trong buổi họp Hội đồng nghiệm thu Đề án/Nhiệm vụ Chương trình Quốc gia:

 

Mr. Nguyễn Duy Hòa, CVC Văn phòng TKNL Bộ Công Thương đọc Quyết định thành lập hội đồng của Bộ Trưởng

 

Dr. Phương Hoàng Kim, Phó vụ trưởng Vụ KHCN, Phó văn phòng TKNL - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu

 

Ks. Nguyễn Công Hòa, Phó Giám đốc công ty CP VICEM Hoàng Mai, chỉ đạo thực hiện đề án

Mr. Nguyễn Hữu Tiến, CVC Vụ Môi trường, Bộ Giao Thông Vận Tải

Dr. Khổng Vũ Quảng, Phó trưởng bộ môn Động cơ đốt trong - ĐH BK Hà Nội

Dr. Vũ Ngọc Khiêm, Phó hiệu trưởng trường CĐ/ĐH Công nghệ giao thông vận tải, Bộ GTVT

Xem thêm Quyết định của Bộ trưởng – Trưởng ban chỉ đạo Chương trình – về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả năm 2009, do Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai thực hiện.

Quyết định

Các quyết định ứng dụng phụ gia nhiên liệu NANO tại Việt Nam:

Qua các khảo nghiệm tại Việt Nam từ 2006 đến nay: Khảo nghiệm trong phòng thí nghiệm, khảo nghiệm mẫu, khảo nghiệm đại trà phụ gia nhiên liệu NANO cho thấy mức độ tiết kiệm nhiên liệu đạt bình quân 5%, điểm hoà vốn khoảng 2%, do đó tiết kiệm chi phí khoảng 3% nên một số tập đoàn, tổng công ty đã quyết định úng dụng NANO trong các đơn vị thành viên.

Tham khảo:

Quyết định sử dụng của Tập đoàn TKV.

Quyết định xem xét sử dụng của Tổng công ty VICEM.

Quyết định sử dụng trong toàn bộ các đơn vị thành viên của Tổng công ty VICEM.

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện "Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" của Bộ trưởng - Trưởng ban chỉ đạo.