Phụ gia tiết kiệm nhiên liệu AdNANO - Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

 Phụ gia tiết kiệm nhiên liệu AdNANO là sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thuộc Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ quản.

Tải về tài liệu để xem chi tiết:

- Giới thiệu phụ gia AdNANO của Bộ Công Thương

- Giới thiệu phụ gia AdNANO

- Slide giới thiệu phụ gia AdNANO

- Bằng độc quyền sáng chế AdNANO

- Tiêu chuẩn cơ sở phụ gia AdNANO

- CQ - Chứng nhận chất lượng sản phẩm AdNANO

- Hội nghị báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước

- Báo cáo kết quả thử nghiệm đường sắt tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

- Báo cáo kết quả thử nghiệm đường thủy tại Đại học Hàng Hải Việt Nam

- Báo cáo kết quả thử nghiệm xe tải tại Tổng công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam

- Kết quả thử nghiệm tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

- Báo cáo kết quả thử nghiệm động cơ đốt trong tại Đại học Bách khoa Hà Nội

- Báo cáo kết quả thử nghiệm tại Đại học Bách khoa Hà Nội

- Báo cáo kết quả thử nghiệm độ bền chi tiết động cơ

- Báo cáo size DO